Aluminijski lim serije 7

 • 7005 Aluminijski lim

  7005 Aluminijski lim

  7005 aluminijski lim pripada seriji supertvrdog aluminija Al-Zn-Mg-Cu.7005 je jedna od najjačih komercijalnih legura.Dobre performanse zavarivanja, toplinska obrada se može provesti za povećanje čvrstoće

 • 7075 Aluminijski lim

  7075 Aluminijski lim

  7075 aluminijski limpripada Al-Zn-Mg-Cu superduraluminiju,koji je hladno obrađena legura za kovanje visoke čvrstoće i tvrdoće, daleko bolja od mekog čelika.

 • 7050 aluminijski lim

  7050 aluminijski lim

  7050 aluminijski lim je legura visoke čvrstoće koja se može toplinski obraditi.Temelji se na aluminijskoj leguri 7075, koja povećava sadržaj Zn, Cu i omjer Cu / Mg radi povećanja čvrstoće, te zamjenjuje Cr sa Zr kako bi se prevladao problem osjetljivosti na kaljenje i spriječila ponovna kristalizacija.